Opłaty


W CELU USTALENIA WYSOKOŚCI WSZYSTKICH OPŁAT ZA DANĄ CZYNNOŚĆ NOTARIALNĄ

PROSIMY O KONTAKT Z KANCELARIĄ.


Jednocześnie informujemy, iż za wykonywane czynności notarialne Notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.