Notariusz


Notariusz Rafał Klawinowski jako osoba zaufania publicznego, czuwa aby czynności notarialne

zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować

skutki prawne. Pełnioną funkcja i posiadana wiedza notariusza Rafała Klawinowskiego gwarantuje

pewność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

Kancelaria notarialna w Łomży oferuje profesjonalne usługi notarialne. Nasza siedziba znajduje się

przy placu Niepodległości nr 16 lok. 1 w Łomży niedaleko Sądu Rejonowego w Łomży i Starostwa

Powiatowego w Łomży. Zapraszamy! Według ustawy Prawo o notariacie notariusz jest powołany do

dokonywania czynności notarialnych, którym strony powinny lub pragną nadać formę notarialną.

Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu

urzędowego. W każdym przypadku rzetelnie i profesjonalnie spisujemy dokumenty notarialne.

Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem.